Nyereményjáték részvételi feltételei 2021.05.01-2021.05.15.

La Pergola – Nyerj wellness hétvégét Kaposvár szívébe nyereményjáték szabályzata 

I. A nyereményjáték részvételi feltételei 

A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Pergola-Ház Kft.

Cégnév: Pergola-Ház Kft. Székhely: 7400 Kaposvár,Ady Endre u. 5.. Adószám: 23461114-2-14

Elektronikus elérhetőség: info@pergolahaz.hu  Telefonos elérhetőség: +36-82-411-130

A nyereményjáték adatfeldolgozója és adatkezelője a Pergola-Ház Kft.. A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt és minden személy csak egyszer. 

A Játékban nem vehetnek részt: a Pergola-Ház Kft., valamint a La Pergola Panzió és Étterem vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk.685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Pergola-Ház Kft. megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek, valamint cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, illetve ezen személyeknek a Ptk. 685. § b)pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

Játékosok a Játékban való részvétellel elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket, valamint hozzájárulnak, hogy a Játék során megadott személyes adataikat a jelen szabályzatban foglaltak szerint a Szervező kezelhesse. A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. 

A nyeremény más termékre, vagy szolgáltatásra nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. A Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel. 

A nyeremény után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező vállalja magára. 

A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a Szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása. 

A játék nem rendszeres játék, csak előre ismertetett, meghatározott időszakban kerül lebonyolításra. 

A játék során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

II. A nyeremények 

1 darab két fő részére, 2 éjszakás, félpanziós ellátást biztosító Voucher, mely a La Pergola Panzióban váltható be legkésőbb 2021. december 31-ig. 

III. A játék időtartama 

A nyereményjáték kezdete 2021.05.01. (szombat). A nyereményjáték lezárulta 2021.05.15. (szombat) 23:59. Sorsolás másnap, 2021.05.16-án (vasárnap). 

IV. A játék működése, menete 

A nyereményjátékban való részvételhez a Játékosnak fel kell keresnie a La Pergola Panzió Facebook oldalát (https://www.facebook.com/La-Pergola-Panzió-1541130236177829), és hozzászólásként megírnia a nyereményjátékhoz tartozó Facebook bejegyzéshez, hogy kit vinne el magával a nyeremény wellness hétvégére a La Pergola Panzióba. Ezután a nyereményjáték bejegyzését meg is kell osztania. 

A 2021. május 15-én 23:59-ig kommentelő, és a posztot megosztó Játékosok közül 2021. május 16-eán, vasárnap kisorsolásra kerül 1 személy, aki egy két fő részére, 2 éjszakás, félpanziós ellátást biztosító vouchert nyer a La Pergola Panzióba. A sorsoláshoz a http://socialwinner.besocial.hu/ rendszerét használjuk. 

A nyertes nevét a Szervező saját Facebook oldalán teszi közzé. Emellett a Szervező a nyertest egy Facebook üzenet formájában is értesíti, amennyiben a nyertes nem jelentkezne saját maga. 

V. Tájékoztatási kötelezettség 

A Szervező maximum két alkalommal próbálja meg felvenni a kapcsolatot a nyertessel egy Facebook üzenetben, amennyiben a nyertes nem jelentkezne saját maga. Ha a nyertes az értesítés ellenére sem válaszol, illetve saját maga nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a 

Játék lezárultát követő két hétben, akkor azt a Szervező annak tekinti, hogy a nyertes lemondott nyereményéről. Az, hogy a nyertes csak ezen türelmi idő után szerez tudomást arról, hogy korábban nyert, semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosítja. 

A Játékban résztvevő személyeknek ezért kifejezetten érdekük, hogy a Játék lezárulta után visszatérjenek a La Pergola Facebook oldalára, hogy ellenőrizzék a Nyereményjáték végeredményét. A nyertes ezen feladatának elmulasztásáért, a Szervező nem vállal felelősséget. 

VI. Felelősség 

A Facebook a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Nyereményjátékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon nincs kapcsolatban azzal. A Játékos az általa megadott információkat és adatokat a Szervező és nem a Facebook számára adja át. 

Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

VII. Adózás, bejelentési kötelezettségek 

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni a Szervezővel. 

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel. 

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak. 

VIII. Adatvédelem 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: "Avtv") értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait. 

Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A játékba történő önkéntes regisztrációval a Játékosok hozzájárulnak az általuk 

megadott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a nyertesek nevét a Szervező mind hivatalos weboldalán, mind Facebook oldalán közzétegye. 

Továbbá a Játékosok kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra, ha a Játék szervezőjétől függetlenül, rajta kívülálló okok miatt, adataik nyilvánosságra kerülnének. 

A nyertes a Játékban való részvételével önként és kifejezetten elfogadja az adatvédelmi szabályzatot. 

A résztvevőket megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga, de ebben az esetben nem vehetnek részt a Pergola-Ház Kft. nyereményjátékán. 

Jelen játékszabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Pergola-Ház Kft. felel. 

IX. Vegyes rendelkezések 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. 

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Adatkezelési tájékoztatója, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 

Kaposvár, 2021. május 01.